දින 12 (1) වන්දනා සංචාරය

දිනය ගමනාන්තය වැඩසටහන
1 වන දිනය කොළඹ පෙ.ව 7.30 - දිල්ලි පෙ.ව 11.30 මුදල් හුවමාරු කිරීම සාප්පු සවාරි හා විවේකය. 2 වන දිනය
2 වන දිනය දිල්ලි-සංකස්ස - කාන්පූර් සංකස්ස වන්දනා කිරීම.
3 වන දිනය කාකාන්පුර් අළුයම 5.00 - බරණැස ප.ව 12.00 බරණැස,ඉසිපතනය,මිගදාය වන්දනා කර,මූලගන්ධකූටි විහාරයේ දම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාවට සවන්දීම හා රාත්‍රි සාප්පු සවාරි.
4 වන දිනය බරණැස අළුයම 5.00 - බුද්ධගයාව ප.ව 10.30 සේනානිගම,සුජාතා කිරිපිඪු පූජා කල ස්ථානය, ශ්‍රී මහා බෝධිය වන්දනා කිරීම හා සාප්පු සවාරි.
5 වන දිනය බුද්ධගයාව - කිරිපිඪු පූජාව,සිල් සමාදන් වීම ,සාංඝික දානය හා බෝධිපූජාව,සම්පූර්ණ දිනයම ශ්‍රී මහා බෝධිය අසල ගත කිරීම
6 වන දිනය බුද්ධගයා-රජගහනුවර අළුයම 5.00 - කුෂිනගරය ප.ව 6.00 දුෂ්කරක්‍රියා කළ ලෙන වන්දනා කිරීම ,දෙව්දත් ගල පෙරලූ ස්ථානය,ගිජ්ජකුටය,බිම්බිසාර රජු සිරකල ස්ථානය,ගැල් 500 එරුණු ස්ථානය,නාලන්දාව හා විශාලා මහනුවර වන්දානා කිරීම.
7 වන දිනය කුෂිනගරය අළුයම 5.00 - ලුම්බිණිය ප.ව 2.00 පිරිනිවන් මංචකය,ආදාහන චෛත්‍යය, අන්තිමට පැන් වැළදූ ස්ථානය හා ලුම්බිණි සල් උයන වන්දනා කිරීම
8 වන දිනය ලුම්බිණි අළුයම 5.00 - කපිලවස්තු පුර ප.ව 2.00 කපිලවස්තු පුර හා සැවැත්නුවර වන්දානාව
9 වන දිනය සැවැත්නුවර - සිල් සමාදන් වීම,සාංඝික දානය, ජේතවනාරාමය,ගන්ධකූඨියදම්සභා මණ්ඩපය වන්දනා කිරීම.ආනන්ද බෝධින්වහන්සේ අභියස බෝධි පූජාව හා ධාතු ප්‍රදර්ශනය,(රෝසමල් පූජාව)
10 වන දිනය සැවැත්නුවර අළුයම 5.00 - අග්‍රා ප.ව 4.00 ටජ්මහල පිටතින් නැරඹීම (ඇතුල් වීමේ ගාස්තු ගෙවිය යුතුය)හා සාප්පු සවාරි
11 වන දිනය අග්‍රා අළුයම 5.00 - දිල්ලි පෙ,ව, 11.00 දිල්ලි සිරි නැරඹීම හා දිල්ලි සාප්පු සවාරි
12 වන දිනය දිල්ලි ප.ව 2.00 - කොළඹ ප.ව 5.45 ශ්‍රීලංකාවට පැමිනීම

ගමන් මග